Infobronnen.

Basisteksten katholieke dialoogschool: www.katholiekonderwijs.vlaanderen/identiteitsontwikkeling