Waarde ouders,

 

Elk jaar opnieuw op 1 september openen de schoolpoorten en worden kinderen toevertrouwd aan de goede zorgen van een ganse schoolequipe. Dit jaar zullen vele ouders omwille van de coronacrisis dit gebeuren echter met extra vragen en bekommernissen ondergaan. 

We kunnen u echter verzekeren dat we om de start van dit schooljaar zo vlot mogelijk te laten verlopen extra ons best hebben gedaan. De kinderen zullen ongetwijfeld blij zijn om terug in een volledige klas (bubbel) met hun vriendjes al lerend en spelend op te groeien.

We kunnen u verzekeren dat de verplichte en bijkomende veiligheidsmaatregelen werden genomen, en zijn ook voorbereid om het schoolgebeuren in de beste omstandigheden te laten verlopen.  Zowel met de gemeentelijke overheid (infocel veiligheid) als met het CLB werden de noodzakelijke afspraken gemaakt om bij een onverwachte situatie efficiënt te kunnen optreden.

Maar we rekenen ook op de medewerking van ouders en grootouders die hun kinderen naar school brengen en komen afhalen.  We vragen hen uitdrukkelijk om de maatregelen betreffende afstand en mondmaskerplicht te volgen. Hun voorbeeldig gedrag is stimulerend voor de kinderen die in de klas en de school vrij snel de nodige discipline opbrengen.

We hopen samen met alle medewerkers op school dat we een goed en aangenaam schooljaar kunnen beleven.

We vertrouwen op uw medewerking en begrip.

 

Namens het schoolbestuur

 

Bruno Machiels

Voorzitter