Bericht van het schoolbestuur naar aanleiding van het heropstarten van de lessen voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. 

Datum: 8 mei 2020

Ref: Beslissing van het schoolbestuur betreffende herstart scholen op 15/05

Beste ouders,

De coronacrisis is een zeer uitzonderlijke situatie. Voor de herstart moesten er keuzes gemaakt worden over welke leerlingen bij voorkeur opnieuw les kunnen volgen. Niet elke leerling kan meteen terug naar school, en ook niet voltijds. Uiteraard zijn alle leerlingen gebaat bij onderwijs op de schoolbanken, in hun vertrouwde klas. Maar die moeilijke keuze was nodig. Streven naar een optimaal evenwicht tussen veiligheids– en pedagogische overwegingen was daarbij het uitgangspunt.

De scholen hebben nu 3 weken ‘pre-teaching’ achter de rug. Het is ongelooflijk, beste ouders, hoe iedereen daar zo snel hun draai in heeft gevonden en ieder op zijn of haar manier mee omgaat. Proficiat! Nog even volhouden!

 Wie krijgt opnieuw les op school?

 In het lager onderwijs gaan 3 leerjaren fysiek terug naar school. Concreet gaat dit over het

  • Eerste leerjaar
  • Tweede leerjaar
  • Zesde leerjaar

De overheid verplicht alle kinderen van deze leerjaren naar school te komen volgens het plan dat de school opmaakt. De ouders en kinderen van deze groepen worden, over de concrete invulling hiervan,  persoonlijk op de hoogte gebracht.

Vanaf vrijdag 15 mei openen de scholen de deuren voor deze 3 groepen met een dagje proefdraaien. Zo kan er waar nodig worden bijgestuurd. Vanaf maandag 18 mei is de herstart effectief.

Elke week volgt een update door de veiligheidsraad. Bij wijzigingen wordt iedereen op de hoogte gebracht.

Voor de andere leerjaren blijft pre-teaching via afstandsonderwijs van toepassing.

Wat met de opvang?

De scholen blijven instaan voor de opvang van leerlingen op school.

Voor– en naschoolse opvang wordt voorzien door de Woonboot. Tijdens de schooluren wordt de opvang voorzien door het schoolteam én op school.

Geleidelijk zullen meer kinderen naar de opvang komen, aangezien meer sectoren herstarten en dus meer ouders door het werk hun kind niet zelf meer kunnen opvangen.

Welke kinderen worden opgevangen:

  • Kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in de zorgsector (zoals voorheen).
  • Kinderen waarvan beide ouders opnieuw beginnen werken én waarbij er voor de kinderen geen andere opvangmogelijkheden zijn. Er kan hiervoor een attest van de werkgever gevraagd worden.
  • Kinderen met specifieke noden kunnen – indien de school dit noodzakelijk vindt – eveneens worden opgevangen.

Veiligheid eerst

Veiligheid van leerlingen en personeel staat voorop bij een heropstart. Daarom blijven de principes van ‘social distancing en contactbubbels’ heel belangrijk.

Een mondmasker voor leerlingen is pas verplicht vanaf het secundair onderwijs.

De school zorgt verder voor alle andere voorzorgsmaatregelen die verplicht worden door de veiligheidscommissie.

Wat met de kleuters?

Momenteel zijn er over de herstart bij kleuters nog geen concrete voorstellen. Scholen blijven open voor opvang van kleuters zoals hierboven beschreven.

Beste ouders, wij hopen dat jullie met dit schrijven voldoende informatie hebben. Bij vragen of problemen staan wij graag tot jullie beschikking.

Motiverende groeten vanuit het schoolteam

Namens het schoolbestuur,

Dhr. Bruno Machiels

Voorzitter vzw Katholieke Scholen Temse-Scheldekant