Documenten voor ouders

In deze lijst vind je de laatste versie van de documenten die elke ouder moet ontvangen bij inschrijving van een kind. Elke school van onze scholengemeenschap hanteert dezelfde teksten. 

We bieden ze graag elektronisch aan zodat we minder papier en andere grondstoffen verbruiken en dat is goed voor het milieu.

Mocht je toch een papieren versie willen, dan kan je die bekomen bij de directie van de school waar je kind ingeschreven is. 

Bestandsnaam
Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Infobrochure onderwijsregelgeving
Pedagogisch project KSTS
Privacyverklaring KSTS
Schoolreglement KSTS