Inschrijvingsbeleid

In heel de gemeente Temse houden alle scholen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs zich aan dezelfde afspraken om kinderen in te schrijven. 
Deze afspraken worden gemaakt tijdens de vergadering van het LOP (het lokaal overlegplatform). 

Wens je wat meer informatie? Klik dan op onderstaande links. 

Wat is een LOP?

Aanmelden gebeurt via elektronische weg. Klik hier om de website te bezoeken. Let op: aanmelden kan pas in een bepaalde periode; de volgorde van aanmelding is van geen enkel belang voor je kansen tot inschrijving. 

Buiten de officiële aanmeldingsperiode die door het LOP Temse wordt georganiseerd, kan je ook een vraag tot inschrijving richten via een formulier op de website van de school waar je je kind wenst in te schrijven. 
Klik in dat geval hierboven in het menu de gewenste school aan en vul het formulier in. Onder het formulier vind je heel wat extra uitleg. De volgorde van aanmelding bepaalt nu wel of je kind al dan niet nog een plaatsje op de school van je keuze kan krijgen.