“Katholieke Scholen Temse-Scheldekant”

Van harte welkom bij scholengemeenschap Katholieke Scholen Temse-Scheldekant. Elke dag dragen onze acht katholieke basisscholen van Temse met een warm hart zorg voor ruim 2400 kinderen uit Temse en omgeving. Deze samenwerking is al een geruime tijd een bron van verrijking voor ons allen.

MISSIE

Hierom bestaan we, onze kernopdracht:


“Wij leggen de basis voor de volgende generatie.”


Onze leerkrachten daartoe geven kwaliteitsvol onderwijs in een passend onderwijsklimaat waarbij de talenten van ieder kind worden ontplooid waarbij we geloven in de groeimogelijkheden van elk individu.


Onze leerlingen vormen tot wereldburgers met verantwoordelijkheid, die hun weg zullen vinden in de wereld van morgen. Het welbevinden van alle betrokkenen staat hierbij centraal.

VISIE

Onze visie is terug te vinden in het pedagogisch project zoals dit beschreven is in het schoolreglement en de engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


We staan open voor - en gaan bewust om met - nieuwe vragen en tendensen in het veranderend onderwijslandschap. Hierbij hebben we één doel voor ogen: de onze toevertrouwde kinderen in kleuter- en basisonderwijs, een identiteit en belangrijke waarden en normen meegeven die hun verdere ontwikkeling ondersteunen.

Onze scholen 

Wie zijn wij? 

KSTS Bestuursleden

Een bericht van de voorzitter: 

Bruno Machiels, 

voorzitter

Van links naar rechts: Robert Van Lombergen, Soames Maes, Erik Verhelst, Luc De Ryck, Bruno Machiels, Karin Vanhytfe, Geert Wittock, Claudine Van Hoornick, Veerle Van Bogaert

Geert Wittock, 

Personeel - Financieel

Erik Verhelst, 

Bouwdossiers - Personeel

Karin Vanhytfe, 

Personeel

Claudine Van Hoornick, 

Personeel

Luc De Ryck, 

Bestuurslid

Soames Maes, 

Juridisch

Robert Van Lombergen,

Financieel

Klaas Verbeke, 

Bestuurslid

Veerle Van Bogaert

Coördinerende directeur

Mailadres: codi@ksts.be

KSTS Stafmedewerkers

Organigram

Organigram vzw KSTS

Samenwerkingsverbanden

Organigram vzw KSTS

Ouders

Officiële documenten

In deze lijst vind je de laatste versie van de documenten die elke ouder moet ontvangen bij inschrijving van een kind.Elke school van onze scholengemeenschap hanteert dezelfde teksten.

We bieden ze graag elektronisch aan zodat we minder papier en andere grondstoffen verbruiken en dat is goed voor het milieu.

Mocht je toch een papieren versie willen, dan kan je die bekomen bij de directie van de school waar je kind ingeschreven is.

Inschrijvingsbeleid

In heel de gemeente Temse houden alle scholen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs zich aan dezelfde afspraken om kinderen in te schrijven. Deze afspraken worden gemaakt tijdens de vergadering van het LOP (het lokaal overlegplatform). 


Wens je wat meer informatie? Klik dan op onderstaande link.

Wat is een LOP?

Na de officiële aanmeldingsperiodes die door het LOP van Temse worden georganiseerd, kan je nog proberen om je kind in te schrijven. Daartoe ga je persoonlijk naar de school van je voorkeur. Kinderen worden, voor zover er plaats is, onmiddellijk ingeschreven. Wie eerst komt, heeft meest kans.

Naar school in Temse

Ziek zijn ...

Wanneer je kind over langere termijn medicijnen moet nemen terwijl het wel naar school kan gaan, dien je je als ouder aan een paar decretale verplichtingen, opgelegd door het ministerie van onderwijs (=AGODI) te houden. Deze vind je in onderstaande "begeleidende brief medicijnen op school".

Het attest waarvan sprake kan je hieronder downloaden en afdrukken. Neem het zeker mee naar de arts die het zal invullen; vul het ook zelf verder aan en geef het af op school (aan de leerkracht van je kind, het secretariaat, de directie).


Dank je wel voor de vlotte medewerking! 

Contact 

 
 
 
 
 
 
 

Wil je graag werken bij ons? 

Hier kunt u solliciteren voor huidige en toekomstige vacatures binnen onze schoolgemeenschap. Uw gegevens worden zorgvuldig opgenomen in onze databank. De directeuren van onze basisscholen maken regelmatig gebruik van deze databank wanneer zij op zoek zijn naar kandidaten.

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op wederzijds respect, professionele ontwikkeling en welzijn. We koesteren een gemeenschap van toegewijde leerkrachten en medewerkers die zich gesteund voelen in hun groei. Door een cultuur van samenwerking en erkenning streven we naar een team van gepassioneerde onderwijsprofessionals die hun talenten maximaal benutten.

Wij willen ook binnen ons leerkrachtenteam de diverse samenleving weerspiegelen en selecteren op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap.


Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Neem contact op met de directie over de mogelijkheden binnen de school en de haalbaarheid van deze functie.

Wil jij graag deel uitmaken van ons team, dan ontvangen wij u graag met open handen.


Hier kan je al onze vacatures vinden op VDAB